Icon Category: RTF Icons

BlankOn (54 Icons)

Icon Designer: Zeus Box (Kuswanto)
Free Download

Farm Fresh (2000 Icons)

Icon Designer: Fatcow Web Hosting
Free Download

iMod (61 Icons)

Free Download

Kaori (100 Icons)

Icon Designer: dunedhel (Gary)
Free Download

Kearon's Platecons (123 Icons)

Free Download

Longhorn Pinstripe (87 Icons)

Free Download

Senary (133 Icons)

Free Download

Snowish (144 Icons)

Icon Designer: Saki (Alexandre Moore)
Free Download