Icon Designer: IconTexto (Bruno Maia)

Icon Designer: IconTexto (Bruno Maia)
Number of icon sets: 9

Icons designed by IconTexto (Bruno Maia)

IconTexto Webdev

Contains 30 Icons
Free icon preview for IconTexto Webdev
Download

Elite Captains

Contains 4 Icons
Free icon preview for Elite Captains
Download

Elite Soldiers

Contains 5 Icons
Free icon preview for Elite Soldiers
Download

Emoticons

Contains 14 Icons
Free icon preview for Emoticons
Download

Aurora Folders

Contains 16 Icons
Free icon preview for Aurora Folders
Download

Elite Folders

Contains 6 Icons
Free icon preview for Elite Folders
Download

Google Buzz

Contains 5 Icons
Free icon preview for Google Buzz
Download

Elite Desktop

Contains 8 Icons
Free icon preview for Elite Desktop
Download

Mountain Bike

Contains 6 Icons
Free icon preview for Mountain Bike
Download