Icon Designer: Iconmuseo (Tatsuya Arai)

Icon Designer: Iconmuseo (Tatsuya Arai)
Number of icon sets: 18

Icons designed by Iconmuseo (Tatsuya Arai)

Hypercard

Contains 30 Icons
Free icon preview for Hypercard
Download

Gardening

Contains 28 Icons
Free icon preview for Gardening
Download

Primitive Folder

Contains 17 Icons
Free icon preview for Primitive Folder
Download

Egypt

Contains 63 Icons
Free icon preview for Egypt
Download

Edo

Contains 22 Icons
Free icon preview for Edo
Download

Japanese History

Contains 139 Icons
Free icon preview for Japanese History
Download

Geographical Discovery

Contains 22 Icons
Free icon preview for Geographical Discovery
Download

Fast Food

Contains 54 Icons
Free icon preview for Fast Food
Download

Chess

Contains 31 Icons
Free icon preview for Chess
Download

Shogi

Contains 41 Icons
Free icon preview for Shogi
Download

Nature 6

Contains 38 Icons
Free icon preview for Nature 6
Download

Nature 4

Contains 46 Icons
Free icon preview for Nature 4
Download

Seasonal

Contains 31 Icons
Free icon preview for Seasonal
Download

Spring Nature

Contains 11 Icons
Free icon preview for Spring Nature
Download

Famous Places

Contains 12 Icons
Free icon preview for Famous Places
Download

Future

Contains 25 Icons
Free icon preview for Future
Download

Space

Contains 15 Icons
Free icon preview for Space
Download

Mechanic Folders

Contains 23 Icons
Free icon preview for Mechanic Folders
Download