Icon Designer: Kyo-Tux (Asher)

Icon Designer: Kyo-Tux (Asher)
Number of icon sets: 8

Icons designed by Kyo-Tux (Asher)

Ginux

Contains 86 Icons
Free icon preview for Ginux
Download

Min

Contains 30 Icons
Free icon preview for Min
Download

Delikate

Contains 12 Icons
Free icon preview for Delikate
Download

Soft

Contains 45 Icons
Free icon preview for Soft
Download

Aeon

Contains 150 Icons
Free icon preview for Aeon
Download

Eko Folders

Contains 19 Icons
Free icon preview for Eko Folders
Download

Phuzion

Contains 150 Icons
Free icon preview for Phuzion
Download

Friend Feed

Contains 5 Icons
Free icon preview for Friend Feed
Download