Icon Designer: Deleket (Jojo Mendoza)

Icon Designer: Deleket (Jojo Mendoza)
Number of icon sets: 22

You can donate to Deleket (Jojo Mendoza) by clicking the button below:

Icons designed by Deleket (Jojo Mendoza)

Gloss Adobe

Contains 35 Icons
Free icon preview for Gloss Adobe
Download

Adobe CS4

Contains 26 Icons
Free icon preview for Adobe CS4
Download

Adobe Family

Contains 60 Icons
Free icon preview for Adobe Family
Download

Orb

Contains 65 Icons
Free icon preview for Orb
Download

Soft Scraps

Contains 150 Icons
Free icon preview for Soft Scraps
Download

Puck

Contains 210 Icons
Free icon preview for Puck
Download

Button

Contains 17 Icons
Free icon preview for Button
Download

Sleek XP Software

Contains 70 Icons
Free icon preview for Sleek XP Software
Download

Sleek XP Basic

Contains 50 Icons
Free icon preview for Sleek XP Basic
Download

Scrap

Contains 84 Icons
Free icon preview for Scrap
Download

Face Avatars

Contains 115 Icons
Free icon preview for Face Avatars
Download

Purple Monsters

Contains 26 Icons
Free icon preview for Purple Monsters
Download

Halloween Avatar

Contains 20 Icons
Free icon preview for Halloween Avatar
Download

Christmas XP

Contains 28 Icons
Free icon preview for Christmas XP
Download

Flag

Contains 105 Icons
Free icon preview for Flag
Download

Keriyo Emoticons

Contains 36 Icons
Free icon preview for Keriyo Emoticons
Download

Mac Folders

Contains 50 Icons
Free icon preview for Mac Folders
Download

Folder

Contains 50 Icons
Free icon preview for Folder
Download

Gaming

Contains 18 Icons
Free icon preview for Gaming
Download

MP3 Player

Contains 26 Icons
Free icon preview for MP3 Player
Download

Social Bookmark

Contains 60 Icons
Free icon preview for Social Bookmark
Download

Social Networking

Contains 20 Icons
Free icon preview for Social Networking
Download